Keleti szláv ezmegaz.
Keleti szláv ezmegaz.
This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Vonuljunk máma illegalitásba

Illustration for article titled Vonuljunk máma illegalitásba

A kommunisták elleni „harc” Ukrajnában szintet lépett.

A Rada április 9-én olyan törvényt fogadott el, amely elítéli a „kommunista rezsimet”- (gyakorlatilag a szovjethatalmat, amely 1991-ig kormányozta az államot) és egyben betiltja a kommunista szimbólumok használatát. Több törvényjavaslat is volt, a parlament végül a kevésbé radikális verzió mellett döntött. (Az egyik tervezet szerint be kellett volna tiltani a kommunista ideológiát, és egyúttal, hamár, akkor a pártot is, azaz Ukrajna Kommunista Pártját.) Ettől függetlenül gyakorlatilag a kommer párt működését a mai formájában így is lehetetlenné teszi, ha szigorúan betartatják az új törvényt.

Advertisement

Ha előbb mondod, hogy ti lekoptok.

A kommunisták bíróságon akarják megtámadni a jogszabályt, de függetlenül egy eljárás esetleges sikerétől az UKP politikai súlyát az már nem hozza vissza. Befolyásuk olyannyira elolvadt, hogy esélyük nincs komolyabb szerepre az ellenzékben, a hatalomba való visszajutásról már nem is beszélve.

Advertisement

Na de hogy jutott idáig az ügy? A kommunisták elleni küzdelem itt-ott szóban terítékre került az elmúlt 24 évben, de igazából tavaly kezdett mintegy testet ölteni az ige. Addig főleg a jobb-széljobbon álló politikusok (javarészt a Szvoboda párt tagja) voltak a komcsifalók, akik a szovjet hatalom egyenes utódjának tekintették az UKP-t , amely felelős az elnyomásért, tisztogatásokért, GULAG-ért és a Holodomor-ért. A dolog kimerült szórványos emlékműrongálásokban (Lenin szobrok) és sikertelen bírósági keresetekben, amelyekben a komcsi párt betiltását indítványozták.

2014 elején a szituáció megváltozott erősen. A Majdan-nal párhuzamosan elkezdődtek a támadások az UKP irodáira. Például Csernyigovban, ahol maszkos alakok feldúlták a megyei irodáját a kommereknek, elégették az iratokat, „Forradalom, forradalom” kiáltások közepette.

Advertisement
Illustration for article titled Vonuljunk máma illegalitásba

Azért az hőstett, hogy az időknek néha az ember szembeszegül

Erre az időre esik a „leninopad”- leninhullás időszaka is, azaz több száz szovjet szobrot döntenek le vagy rongálnak meg szerte az országban.

Advertisement

Nyáron az új kormányzat is beszállt a népi antikomcsi akciókba, indítványozta az UKP betiltását. A pártot alkotmányos rend megdöntésének tervével, szeparatizmus támogatásával és háborús propagandával vádolták meg.

Advertisement

Az ügy hosszan húzódik, most épp a fellebbezés tárgyalását is felfüggesztette a bíróság, amíg eleve eldől, van-e illetékessége ezügyben.

Ekkor indult el a kormány egy másik úton, mégpedig bejelentették, hogy betiltanák a kommunista ideológiát. Egy-egy törvénytervezetet még múlt év végén benyújtott ezügyben a Narodnij Front (koalíciós tag) és a Szvoboda (ellenzék) is. Az első szerint az olyan szervezeteknek, amelyek betiltott ideológiát népszerűsítenek, lett volna fél évük az önfelszámolásra. A második, radikálisabb verzió a UKP-t bűnszervezetté nyilvánította volna, megtiltotta volna a kommunista ideológiát és kötelezővé tette volna a kommunista vezetők emlékműveinek lebontását.

Advertisement

Mivel az Igazságügyi Minisztérium hónapokkal ezelőtt megígérte, hogy május 9-ig megszületik a szovjet ideológiát tiltó törvény, így ideje volt lépniük.

S a komcsik pártja megy új irányba

A parlament egy harmadik variánst fogadott végül el, amelyet az igazságügy dolgozott ki április első napjaiban. Valamennyi kormánypárti frakció képviselői ott voltak a beterjesztők között.

Advertisement

A törvény amúgy nem csak a komcsi, hanem a náci ideológiára is vonatkozik. Persze a náci ideológia terjesztését, annak igazolását a büntető törvénykönyv 436 – 1 §. eddig is büntette.

A törvény szerint a „kommunista rezsim” 1917 és 1991 között Ukrajna területén bűnös rendszer volt. Propagálni, vagy bűneit tagadni tilos. Tilos a kommunista szimbólumok használata., úgymint:

Advertisement

- A Szovjetunió és tagköztársaságainak zászlajai, címerei.

-Azon zászlók, amelyeken sarló-kalapács és ötágú csillag van.

- Egyes kommunista pártok szimbólumai (a szovjet bolsevik, majd kommunista párt, az orosz bolsevik pártoké, ott több is van, és az Ukrajnai Kommunista Párté.)

Advertisement

- A kommunista vezérek portréi, emlékművei és a kommunista lózungokat tartalmazó köztéri táblák.

- Városok, falvak, utcák és terek elnevezése kommunista funkcionáriusokról.

Illustration for article titled Vonuljunk máma illegalitásba
Advertisement

A Nacionál Bolsevik Párt (ma Másik Oroszország) zászlaja

A törvény megsértőit maximum 10 év szabadságvesztés és a törvénysértés eszközének elkobzása fenyegeti. Az ukrán Btk-t megfelelően módosították. Azon pártokat és médiákat, melyek megsértik törvényt, a bíróság betilthatja.

Advertisement

Van egy nagy rakás kivétel, amit már most tartalmaz a törvény, és már adtak be hozzá módosítókat (pl. a szovjet katonai kitüntetések viseléséről). Múzeumokban, oktatási céllal iskolákban és egyéb tanintézményekben szabad használni az érintett szimbolikát. Temetők területére nem vonatkozik (csillagos sírok). Gyűjtők és hagyományőrző csoportok számára sem tilos.

Klasszikus gond az ilyen szabályoknál, hogy ugye például Kína vagy Észak-Korea címerével akkor mi legyen? Kivétel itt is akad. A törvény nem vonatkozik a ma is létező államok lobogóira és címereire. Csendes vigyorral magamban kíváncsi vagyok, mit kezdenek a Dnyeszter Menti Moldáv Köztársaság címerével, mert azt államként nem ismerik el (más sem), és hát ugye, olyan, amilyen az a címer. Vagy a sarló-kalapácsos szakasz értelmezése a Kínai Kommunista Párt zászlaján.

Advertisement
Illustration for article titled Vonuljunk máma illegalitásba

Ugyanezek a korlátozások a náci jelképekre is vonatkoznak.

A koalícióban nem is nagyon rejtik véka alá, hogy ezzel a lépéssel kihúzzák a kommer párt alól a talajt. Hiszen, ha a bírósági úton zajló betiltás meg is születne egyszer, akkor más formában, más névvel megpróbálhatnának Lenin és Sztálin mai hívei összehozni egy szervezetet. Így viszont, ha újraszerveződnének, a jelképek és mítoszok egy részétől mindenképpen meg kell szabadulniuk. Az ár nem kicsi. A szimbólumok és a szovjet múlt feladása után milyen kommunisták maradnának? Hisz a szovjet állampárt helyi szervezetének jogutódja ma az UKP.

Advertisement

Azért a komcsik pártja kemény.

Készek mind a hazai, mind európai bíróságokon támadni, de mire az Emberi Jogok Európai Bírósága mondjuk verdiktet hirdet, addigra a pártnak a politikában vége lesz.

Advertisement

Ezzel egyidejűleg a nyomozó szervek több terrorcselekményhez is kötik a kommer pártot. Például az odesszai robbantásokhoz. A párt vezérét, Szimonyenkót időnként kihallgatja az ügyészség.

A kormányoldal a Kreml támogatásával, terrorcselekmények szervezésével és a szeparatisták támogatásával vádolja a helyi Lenin-fiúkat.

Advertisement

Szimonyenkó szerint a Donbasszban olyan polgárháború dúl, amit a Nyugat robbantott ki, ami élesen ellentmond a kormány álláspontjának, de érdekes mód szó szerint az orosz kormányé.

A luganszki megyei vezetője az UKP-nak, Andrijanov nyáron bejelentette, hogy a megyei frakciójuk a „választóik érdekében” testületileg átül az ún. Luganszki Népköztársaság parlamentjébe.

Advertisement

Robbantások kapcsán jópár párttagot és kisebb funkcionáriust is letartóztattak már, Harkovban és Odesszában.

Illustration for article titled Vonuljunk máma illegalitásba
Advertisement

Éj-nap összebújva, röplapokat nyomva az ember a jég hátán is megél

Politikailag a jelenlegi hatalomnak nem konkurense a megkopott fényű párt. Míg a ’90-es években vezetett a népszerűségi listákon, mára pár százalékosra olvadt a támogatottsága a lenini út ukrajnai híveinek. A múlt év folyamán elvesztették a „hatalomközeli” pozíciójukat (de facto koalíciós partnerei voltak a Janukovics féle Régiók Pártjának), elvesztették a krími és dél-keleti szavazóbázisukat, ahol a legerősebbek voltak. Be sem jutottak a Radába ősszel. Ha most lennének a választások, a felmérések szerint 2-3%-ra számíthatnának.

Advertisement

Jópár érdekes törvényt szavazott még meg a parlament, mintegy egy pakkban. Személy szerint engem a KGB archívumainak megnyitásáról szóló érdekel leginkább, kíváncsian várom a végrehajtási rendeletet, s talán írok arról is.

A posztban elrejtett idézetek pedig a zseniális Cseh Tamás dalából származnak.

Share This Story

Get our newsletter