Keleti szláv ezmegaz.
Keleti szláv ezmegaz.
Illustration for article titled Háború télen, vagy téli háború

Az, hogy Ukrajna tizenhárom dél-keleti járásában nem polgárháború zajlik, immár hivatalos megerősítést nyert azzal, hogy a német kancellár és a francia elnök Moszkvában próbálták-próbálják lezárni ezt a vérontást.

Advertisement

Oroszország de facto hadviselő fél ott, s így annak elnökével kell megegyezni, nem pedig az autószerelőből lett donyecki führerrel, vagy a leszerelt szovjet tiszt luganszki népvezérrel.

Hónapokon át ömlött minden Kreml-párti csatornából, hogy az Oroszországi Föderációnak nincs köze a harcokhoz, hogy ez Kijev és a Donbassz konfliktusa. Dont lehet rekeszteni az elemzésekkel is, amelyek szerint ez a "hibrid háború" teljesen új, és soha nem volt formája a hadviselésnek orosz részről, s ezért oly nehéz küzdeni ellene.

Advertisement

Szerintem nem. Nincs új a nap alatt, s bár minden történelmi párhuzam sántít kissé, elmondok egy történetet 1939 fagyos teléről.

Annak az évnek november 30-án szovjet csapatok megtámadják a Finn Köztársaságot. Az előzményekre, a diplomáciai csiki-csukira és a szovjet területi követelésekre itt nem térek ki, több könyvtárnyi irodalma van, aki akarja, utánanéz. Másnap az első elfoglalt karéliai kisvárosban, Terijokiban (ma Zelenogorszk) megalakul a Finn Demokratikus Köztársaság (Suomen kansanvaltainen Tasavalta). Vezetője Otto Ville Kuusinen lesz, finn kommunista, aki ezidáig Moszkvában, a Kominternnél dolgozik.

Advertisement
Illustration for article titled Háború télen, vagy téli háború

A kölcsönös segítségnyújtási és barátsági szerződés aláírása

December 2-án Moszkvában "Kölcsönös segítségnyújtási és barátsági szerződést" köt Kuusinen a Szovjetunióval. A szerződés rendelkezik a Karél-földsáv átadásról a SzU-nak, Hankó bérbe adásáról és finn szigetek átadásáról Moszkvának (gyakorlatilag ugyanazokról a területekről és követelésekről van szó, amit előzőleg Moszkva Helsinkinek terjesztett be).

Advertisement
Illustration for article titled Háború télen, vagy téli háború

A Finn Demokratikus Köztársaság területe

A Molotov által vezetett szovjet diplomácia a következő időszakban az amerikai és svéd külügy felé - amelyek megpróbálták diplomáciailag rendezni a konfliktust Finnország és Sztálin birodalma között - azt kommunikálja, hogy a Szovjetunió nem hadviselő fél, hisz a FDK harcol a Helsinkiben székelő kormány ellen. Pár nap múlva Molotov bejelenti, hogy a finn kormány ismeretlen helyre távozott, ezért megszűnt legitim lenni, és a SzU csak a terijoki kormányt fogadja el tárgyalópartnernek.

Advertisement
Illustration for article titled Háború télen, vagy téli háború

Érdekesség, hogy a decemberben megalakuló szakadár kormány hadseregének (Finn Népi Hadsereg) első alakulata már november 11-én létrejön. Mégpedig szovjet területen, a Leningrádi Katonai Körzet egységeiben szolgáló szovjet állampolgárságú finn és karél nemzetiségű katonákból. Ez a 106-os számú hegyi lövész divízió, amelyet átkeresztelnek Ingermanland-ra. November 26-án (figyelem, még nincs háború!) 13 405 katonát számlál a divízió, februárra mintegy 25 ezer fős lesz. Egyenruhaként a finn hadsereg 1927-es uniformisát hordják.

Advertisement

A szovjet fél mindaddig ragaszkodott nem hadviselő fél státuszához, amíg ki nem zárták a Népszövetségből a Szovjetuniót.

A háború ismert következményekkel jár, hatalmas szovjet veszteségek, elkeseredett ellenállás finn oldalról. Bármily furcsa, hogy miközben már zajlott a második világháború, Európában csak a szovjet-finn fronton dörögtek a fegyverek (a francia fronton épp a "furcsa háború" időszakát írjuk, a lengyelországi német hadjáratnak pedig már vége). Volt egy olyan francia-brit közös terv, hogy csapatokat dobnak át Észak-Norvégián keresztül segítendő a finneket, akik ugye épp Hitler ezidőszerinti szövetségese (Sztálin) ellen küzdenek.

Advertisement

Még egy furcsaság. Talán az első eset, hogy utasszállító repülőgépet lelőjön egy állam hadserege, a háborút lezáró ún. "köztes béke" megkötése után történik. A Finn öböl felett 1940 júniusában két Ilyushin DB-3T-es szovjet repülőgép tüzet nyit a Kaleva OH-ALL nevű gépére a finn légitársaságnak, s az lezuhan.

Végül Sztálin a helsinki kormánnyal kénytelen békét kötni, mivel túl erős ellenállásba ütközik serege, így 1940-ben a FDK kormányát feloszlatják. Kuusinen a frissen létrehozott Karéliai Szovjet Szocialista Köztársaságot vezeti a továbbiakban, amelyet a Finnországtól elvett területekből és a korábbi Karéliai Autonóm SzSzK-ból alakítanak ki. Majd 1956-ban Hruscsov ezt megszünteti, és az újra Karéliai Autonóm SzSzK néven beolvad az Oroszországi Szovjet Szocialista Föderatív Köztársaságba.

Advertisement

(Érdekes eljátszani a gondolattal, hogy amennyiben megmarad a SzU tizenhatodik köztársaságának Karélia 1991-ig, akkor ma önálló állam lenne, és Murmanszk környéke ugyanúgy exklávévá vált volna, mint a korábbi Königsberg. De a történelemben nincs olyan, hogy ha.)

A háború lezárása után Molotov nyilatkozatot ad ki, amelyben megmagyarázza a bizonyítványát a Vörös Hadseregnek:

Molotov, 1940. március 29.

„Mindez a barbárság és megszámlálhatatlan kegyetlenség a finn fehérgárdisták tevékenységének eredménye, amely arra törekedett, hogy gyűlöletet ébresszen saját népében a mi országunk ellen. Látható, hogy a Finnországban zajló háború nem egyszerűen a finn hadsereg elleni harc volt. Nem, ez egy bonyolultabb ügy volt. Itt a mi csapataink nem egyszerűen a finn csapatokkal harcoltak, hanem az imperialisták egyesült erejével számos országból, köztük angol, francia és egyéb erőkkel, amelyek segítették a finn burzsoáziát minden módon, elsősorban fegyverekkel, tüzérséggel és légierővel és az embereikkel, akik „önkéntesként" harcoltak. Az aranyukkal, mindenféle ellátmánnyal, elvadult agitációjukkal az egész világon, hogy életre hívják ezt a háborút a Szovjetunió ellen."

Advertisement

2015. január 26-án Putyin elnök nyilatkozik az ukrajnai harcokról:

Putyin, 2015. január 26.

„Mi gyakran mondjuk azt, hogy ukrán hadsereg. De valójában ki harcol ott? Valóban, részben a hivatalos fegyveres erő alegységei vannak jelen, de jelentős arányban az úgynevezett „önkéntes" nacionalista zászlóaljak. Ezek tulajdonképp nem a hadsereg, ezek külföldi légiók, adott esetben külföldi, NATO légiók, amelyek természetesen nem szolgálják az ukrán nemzeti érdekeket. Egész más céljaik vannak, és azzal kapcsolatosak, hogy geopolitikai értelemben feltartóztassák Oroszországot, ami abszolút nem esik egybe Ukrajna népének nemzeti érdekeivel."

Advertisement

Egyszóval, minden párhuzam sántít, de azért összehúzott szemmel, távolról engem sokminden emlékeztet a Téli Háborúra ma is. És a hibrid hadviselést nem most találták fel, nem először használja Moszkva hadereje, csak továbbfejlesztette a régi jó szovjet haditerveket.

Share This Story

Get our newsletter