Keleti szláv ezmegaz.
Keleti szláv ezmegaz.
This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Az én fasisztám jó fasiszta, a tiéd rossz fasiszta

Illustration for article titled Az én fasisztám jó fasiszta, a tiéd rossz fasiszta

Pavel Gubarev, aki "Donbassz Népi Kormányzójának" hívatja magát, facebook oldalán eldicsekedett az ügye nemzetközi támogatásával.

Advertisement

Szó szerint: "Egy hónapja nálunk, a mi milíciánkban megjelent egy valódi olasz fasiszta. A kérdésemre, mi motiválta azt felelte: Ők (az ukrán nácik) - nem valódi, pro-amerikai fasiszták. Ha megsemmisítem őket, én az USA ellen harcolok. Hát így!" («У нас в ополчение месяц назад пришел настоящий итальянский фашист. На мой вопрос о его мотивах он ответил: „Они (украинские наци) — неправильные проамериканские фашисты. Уничтожая их, я воюю против США". Вот так!»)

Advertisement

Suba a subához, guba a .... Gubarev maga tagja volt az Orosz Nacionalista Egység nevű orosz neonáci szervezetnek, amit Oroszországban betiltottak.

Share This Story

Get our newsletter