Keleti szláv ezmegaz.
Keleti szláv ezmegaz.
This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

"A zászlóink majd nem vörös-feketék lesznek, hanem mondjuk fekete-narancsszínűek."

Illustration for article titled A zászlóink majd nem vörös-feketék lesznek, hanem mondjuk fekete-narancsszínűek.

Egyik kedvenc szerzőpárosom a Sztrugackij testvérpár. Sőt, az első sci-fit, amit olvastam Ők írták. Olyan nyolc évesen az Ugrás a jövőbe c. novelláskötetet, az ungvári Kárpáti kiadó kiadásában. Majd a Bíborszínű felhők bolygója egy Huszt feletti pionírtáborban. Aztán az összes, amit írtak. 1991 után jelenhettek meg azok a részek is a regényeikből, amit korábban kivágott a cenzúra.

Advertisement

Szinte hihetetlen így is, hogy a Lakott sziget vagy a Nehéz istennek lenni eleve át tudott menni a cenzorokon valahogy, ha csonkítva is. Nevüket valószínűleg mindenki ismeri, a Piknik az árokparton-ból lett a Tarkovszkij rendezte Sztalker például. Borisz Natanovics 1995-ben írta ezt a szöveget. Ez nem scifi, ez amolyan figyelmeztetésféle. Elég aktuálisnak tűnik, ezért fordítottam le.

Borisz Sztrugackij: A fasizmus nagyon egyszerű. Epidemiológiai emlékeztető.

Pestis a házunkban. Gyógyítani nem tudjuk. Sőt, még a helyes diagnózist sem tudjuk felállítani. És aki már megfertőződött, nem is veszi észre, hogy beteg és fertőző.

Annak úgy tűnik, hogy tud ő a fasizmusról mindent. Hisz mindenki tudja, hogy a fasizmus az - fekete SS egyenruhák, ugató beszédek, római mód köszöntésre emelt karok, szvasztika, fekete-vörös zászlók, menetelő hadoszlopok, csontváz-emberek a szögesdrót mögött, zsíros füst a krematóriumok kéményeiből, megvadult führer a tincsével, a kövér Göring, csillogó monoklis Himmler - és még féltucat többé-kevésbé jól ábrázolt szereplő a Tavasz tizenhét pillanatából, a Felderítő győzelméből vagy a Berlin elestéből...

Ó, mi pontosan tudjuk, mi az a fasizmus - a német fasizmus, az a - hitlerizmus. Eszünkbe sem jut, hogy létezik más fasizmus, ugyanolyan bűnös, ugyanolyan rémisztő, de saját, otthoni. és valószínűleg ezért nem látjuk az orrunk előtt, amikor a szemünk láttára terjed az ország testében, mint valami kóros daganat. Persze, észrevesszük a rúnáknak álcázott horogkeresztet. Eljutnak hozzánk a rekedt kiáltások, amik az idegenekkel való leszámolásra bíztatnak. Látjuk a lózungokat és jelképeket a házfalakon. de nem vagyunk hajlandóak belátni, hogy ez is fasizmus. Úgy tűnik számunkra, hogy a fasizmus - fekete SS mundérok, ugató idegen nyelvű beszédek, zsíros füst a krematóriumokból, háború...

Most a Tudományos Akadémia, végrehajtva az elnök rendeletét épp a fasizmus tudományos meghatározásán dolgozik. Ez valószínűleg pontos, minden esetre szóló, átfogó, az élet minden területén alkalmazható definíció lesz. És érthetően ördögien bonyolult.

És közben a fasizmus - egyszerű. Sőt, a fasizmus- nagyon egyszerű! A fasizmus a nacionalisták diktatúrája. Ennek megfelelően a fasiszta- olyan ember, aki vallja és hiszi, hogy egy náció felsőbbrendű a többinél, és közben - aktív támogatója az “erős kéznek”, “fegyelem-rendnek”, a “jezsovi kesztyűnek” és más totalitárius hagyományoknak.

És ennyi. Más nincs is a fasizmus alapjaiban. Diktatúra plusz nacionalizmus. Egy náció totalitárius hatalma. És minden más - titkosrendőrség, lágerek, könyvégetések, háború- ebből a mérgező magból nő ki, mint a halál a rákos sejtből.

Lehetséges kemény diktatúra annak minden “szépségével” együtt - mondjuk Stroessner-é Paraguayban vagy Sztálin diktatúrája a Szovjetunióban - de mivel a totalitárius ideája ezeknek nem nacionális (rassz) alapú - ez nem fasizmus. Lehetséges állam, amely a nemzeti ideára épít - mondjuk Izrael - de ha hiányzik a diktatúra (vaskéz, a demokratikus szabadságjogok elnyomása, a titkosrendőrség mindenhatósága) - ez sem fasizmus.

Teljesen értelmetlen és műveletlenségről tanúskodó kifejezések is vannak, mint “demofasiszta” vagy “fasiszta demokrata”. Ez ugyanolyan, mint a “jeges forró tea” vagy az “illatozó bűz”. A demokrata lehet valamilyen szinten nacionalista, de ő, per definitionem ellensége minden és mindenféle diktatúrának, ezért egyszerűen nem tud fasiszta lenni. Ugyanúgy, ahogy semmilyen fasiszta nem lehet demokrata, a szólásszabadság, sajtószabadság, a gyülekezési és tüntetési szabadság támogatója, az mindig egy szabadságnak a pártolója, a “vaskézé”.

Könnyen el tudok képzelni valakit, aki elolvasva a fentieket, a definíciómra azt mondja (kételkedve): “ Akkor szerinted öt-hatszáz éve mindenki fasiszta volt a világon, a fejedelmek, cárok, seniorok és vazallusok.” Valamilyen értelemben ez pontos, csak épp fordítva: a fasizmus- a fejlődésben megrekedt feudalizmus, ami túlélte a gőz korát, az elektromosságét,az atomét, és kész túlélni a kozmikus utazások és a mesterséges intelligencia korát is. A feudális viszonyok úgy tűnnek, mintha eltűntek volna, de a feudális mentalitás élő és hatalmas maradt, erősebbnek bizonyult a gőznél, az elektromosságnál, a teljeskörű írás-olvasásnál és a komputerizációnál. A túlélése annak köszönhető, hogy gyökereit még mélyebbre ereszti a feudalizmusnál, valahová a kőkorszakba vagy még korábbra. A farok nélküli majmok hordájának mentalitása ez, ahol a szomszéd erdőben lakók idegenek, visszataszítóak és veszélyesek - a falkavezér pedig gyönyörűségesen kegyetlen, bölcs és legyőzi az ellent. Ez az ősi mentalitás láthatóan nem egyhamar hagyja el az emberiséget. Ezért a fasizmus - ez a feudalizmus ma. És holnap.

Csak az Istenért - ne keverjék a hazafiságot a nacionalizmussal! A hazafiság- a saját népünk szeretete, a nacionalizmus pedig az idegenek gyűlölete. A hazafi tökéletesen tisztában van vele, hogy nincsenek rossz vagy jó népek - csak rossz vagy jó emberek vannak. A nacionalista mindig kategóriákban gondolkozik “saját-idegen”, “mieink-mások”, “jók-rosszak”, teljes népeket könyvel el semmirekellőknek, bolondoknak vagy banditáknak.

Ez a fasiszta ideológia fő jellemzője - az emberek felosztása “mieinkre és másokra”. A sztálini totalitarizmus hasonló alapokra épült, ezért olyan hasonlóak az ilyen rezsimek - gyilkos rezsimek, a kultúra lerombolói, militarista rezsimek. Csak a fasiszták az embereket rassz alapján osztják fel, a sztálinisták osztály alapján.

Nagyon fontos jellemzője a fasizmusnak - a hazugság. Persze nem mindenki fasiszta, aki hazudik, de minden fasiszta kötelezően hazudik. Egyszerűen kénytelen hazudni. Mert a diktatúrát még valahol, többé-kevésbé, nehezen meg lehet indokolni értelmesen, de a nacionalizmust racionálisan nem lehet, ezért kell hazugsággal megtámogatni - hamisított jegyzőkönyvekkel, hogy valahol a “zsidók mérgezik az oroszokat”, “minden kaukázusi-született bandita” és effélék. Ezért a fasiszták- hazudnak. És mindig is hazudtak. És senki sem mondta ki ezt Ernest Hamingwaynél jobban:” A fasizmus a hazugság a banditák szájából”.

Tehát ha megvilágosodtál, hogy a te néped méltó minden jóra, és minden más nép körben - másodosztályú, akkor gratulálok: megtetted az első lépést a fasizmus felé. Később majd rájössz, hogy a néped a magas céljait csak akkor képes elérni, mikor vasfegyelemmel rendet teremtenek, az összes papírokkal hadonászó és kiabáló, szabadságokról hadováló gyengének befogják a száját; mikor falhoz állítják (ítélet és vizsgálat nélkül) az összeset, aki nem arra megy, és az idegeneket lekapják a tíz körmükről... És ahogy ezt elfogadod - a folyamat befejeződött: már fasiszta vagy. Nincs rajtad fekete uniformis szvasztikával. Nem kiabálod, hogy “Hail!” Egész életedben büszke voltál rá, hogy az országunk legyőzte a faizmust, még az is lehet, hogy magad is tettél ehhez a győzelemhez hozzá. De megengedted magadnak, hogy beállj a nacionalista diktatúráért harcolók sorába . És már fasiszta vagy. Milyen egyszerű! Milyen szörnyen egyszerű!

És ne mondd, hogy te egyáltalán nem vagy rossz ember, hogy ellenzed, hogy ártatlan emberek szenvedjenek (a kivégzőfalhoz csak a rend ellenségeinek kell állnia, és a rend ellenségeinek kell csak a szögesdrót mögé kerülni), hogy magadnak is gyerekeid-unokáid vannak, és a háborút ellenzed... Ennek már nincs jelentősége, ha hűséget esküdtél a vadállatnak. A történelmi út le van fektetve, a történelmi logika egyirányú, és amint hatalomra kerülnek a mi führerjeink beindul a futószalag: a másképp gondolkodók kiszorítása - az elkerülhetetlen tiltakozások elfojtása - táborok, száműzetés- világgazdasági válság - militarizáció - háború... És ha felébredve, egy pillanatban szeretnéd megállítani ezt a szörnyű futószalagot, sajnálat nélkül meg leszel semmisítve, ugyanúgy, mint a legkérlelhetetlenebb internacionalista-demokrata. A zászlóink majd nem vörös-feketék lesznek, hanem mondjuk fekete-narancsszínűek. A gyűléseken nem azt fogjátok kiabálni, hogy Heil, hanem hogy Szláva! (dicsőség) Nem lesznek Sturmbannführer-eitek, hanem valamilyen eszaul-brigadérosok, de a lényege a fasizmusnak - a nácik diktatúrája - megmarad, és így megmarad a hazugság, vér, háború - most, lehet hogy atomháború.

Veszélyes időben élünk. A pestis a házunkban van. Elsőként a megbántottakat és megalázottakat fertőzi meg, és ők oly sokan vannak.

Meg lehet e fordítani a történelem kerekét? Valószínűleg igen- ha milliók akarják. Hát akkor gyerünk, és akarjunk. Hisz sok minden függ tőlünk magunktól. Nem minden, persze, de sok.

Nyevszkoje Vremja, 1995. április 8.

Share This Story

Get our newsletter