Keleti szláv ezmegaz.
Keleti szláv ezmegaz.
This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

A történelem nem ismétli önmagát, de rímel

Illustration for article titled A történelem nem ismétli önmagát, de rímel

Az Orosz Birodalom szemszögéből (amelynek jelmondata az volt, hogy: Velünk az isten!) a rothadó Nyugatnak el kellett pusztulnia, az istentelensége miatt, a kommunistái és anarchistái, a szabadkőművesek és liberálisai, a szüfrazsettjei miatt és így tovább.

Advertisement

Ehelyett valahogy a Birodalom tűnt el, és az igazi istentelen kommunizmus ott győzött, a rothadó Nyugat meg elesett, felállt, elesett, felállt, leporolta magát, és haladt tovább.

A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége szemszögéből (jelmondat: Világ proletárjai, egyesüljetek!) a rothadó Nyugatnak mindenképp el kellett pusztulnia, a feloldhatatlan ellentmondások miatt amelyek a kapitalizmusban rejlenek, a ragadozó, vadkapitalista burzsoá rendje miatt.

Advertisement

Ehelyett valamiért a SzU tűnt el, és a valódi vadkapitalizmus, a ragadozó burzsoázia és oligarchia ott győzött. A rothadó Nyugat meg elesett, felállt, elesett, felállt, leporolta magát, és haladt tovább.

Az Oroszországi Föderáció szemszögéből a rothadó Nyugatnak el kell buknia az esztelen toleranciája, sokszínűsége és szabadsága okán, meg kell semmisülnie a migránsok tömegeinek bevándorlásával.

Share This Story

Get our newsletter